Değerli Katılımcılar,

Sizleri 20-24 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara – Kızılcahamam Eliz Hotel’de yapılacak olan Sertifikalı İhale Eğitimi “Güncel İhale - Güncel Bilgi” konulu eğitimimize davet etmekten onur ve mutluluk duyuyoruz.

İhalenin dünü, bugünü ve yarını teması ile gerçekleştireceğimiz eğitimin temel amacı; sürekli yenilenen ihale süreçlerinden “elektronik ihaleyi” merkeze alarak, konularında uzman eğitimcilerimizle güncel gelişmeleri ve deneyimleri paylaşmaktır. Ayrıca satınalma personelleri arasındaki iletişim ve işbirliğini artırarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile şeffaflık ve hesap verilebilirliğin artırılmasına katkı sağlamaktır.

Stratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği (SYADER) ve Sağlık Yönetimi Birliği Derneği (SAYBİR) olarak ev sahipliğini üstlendiğimiz eğitimimizde temel olarak; ihalede ortak hükümler, Mal, Hizmet ve Yapım İhalelerine ilişkin özel hükümler, Elektronik İhale, Elektronik Eksiltme, Sözleşme Yönetimi ve Doğrudan Temin sistemine ilişkin uygulamaların tüm detaylarıyla işlenmesi planlanmaktadır.

Ayrıca eğitimimizin ikinci gününde ülkemizdeki ihale sistemini tüm ayrıntılarını mevzuat düzenleme, uygulama ve denetim birimlerinden gelen uzman konuklarımızla düzenleyeceğimiz “İhalenin Dünü Bugünü ve Yarını” konulu bir panel ile tartışma imkanı bulacağız.

Sizleri, sonuçlarının kurumlarımızın mali yönetim sistemine sağlayacağı katkılarla birlikte yönetici ve satınalma personellerinin mesleki gelişimine de önemli katkılar sağlayacağını umut ettiğimiz, “Güncel İhale-Güncel Bilgi” eğitimimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Düzenleme Kurulu